Logo Geoaktiv s.r.o.

Kompletní inženýrsko geologický a těžební servis

Geoactiv s.r.o. je česká společnost působící od roku 1990 pod původním názvem Geoaktiv v.o.s., později 1.geologická v.o.s. Zabýváme se inženýrskou a ložiskovou geologií, průzkumem pro zakládání staveb, zabezpečením všech odborných prací při povrchové těžbě nerostných surovin do objemu 500 tis. tun ročně, hydrogeologií a praktickou ekologií - rekultivacemi a zhodnocením prostorů vytěžených ložisek.

 

Pro stavebníky (velkých celků i rodinných omů a menších staveb) zajišťujeme komplexní inženýrsko geologický průzkum, který předem odhalí rizika, která mohou ohrozit Váš nový dům a jeho budoucí obyvatele a zajistí bezpečné základy stavby.

 

 

Pro těžební organizace zajišťujeme vše od prvních informativních kroků přes průzkum, povolení pro těžbu, deponie, jednání s úřady, dohled nad těžbou, uzavření ložiska a jeho rekultivaci.
Naší činnost tvoří i projekty průzkumu těžby, geologické posudky, výběr vhodných prognózních ploch, vyhledání investora nebo partnera pro těžebnu, marketingové studie, vyhledání zájemců o surovinu atd.

 


Naše firma působí na pracovištích v České Lípě a Praze. Hlavní činností je poskytování služeb v oblasti geologického průzkumu a při povrchovém dobývání nerostných surovin.

Regionálně se uplatňujeme v oblasti inženýrsko geologických průzkumů pro obce a individuální investory. Při naší práci kooperujeme s osvědčenými vrtnými firmami (Bora, David aj.) i laboratořemi (Gematest, lab. GÚ AVČR).

Design a webmaster: eblu
Všechna práva vyhrazena. S-rank Valid XHTML 1.1