Logo Geoaktiv s.r.o.

Služby proutkaře

Charakteristika

Proutkař zjšťuje s využitím tradičních postupů, pomůcek nebo pří'strojůı anomálie vzniklé nestejnorodostí vrstev zemního podloží. Hledá toky podzemních vod, vodní zdroje a místa nevhodná pro dlouhodobý pobyt ovlivňující výkonnost člověka a užitkovost zviřat.

 

Pracovní činnosti

 • Definování rozsahu a druhu práce na základě požadavku zákazníka.
 • Prostudování dokumentace (mapy, plány, zprávy) potřebné k sestavení plánu prací.
 • Sestavení plánu prací, výběr vhodných pomůcek a výstroje.
 • Seznámení zákazníka s podmínkami provedení prací.
 • Vyhledání zemní anomálie, vodního zdroje nebo místa, ktere negativně ovlivňuje zdravotní stav a výkonnost člověka a užitkovost (dojivost, přírůstky) ustájeného dobytka.
 • Stanovení míst, ve kterých se nacházejí podzemní dutiny, ohrožující stavební práce nebo dopravu.
 • Použití tradičních metod a nástrojů (např. proutek, pružina, virgule, L-dráty a kyvadlo).
 • Zakreslení výsledku požadovaných prací do náčrtu (plánu, mapy) v určitém měřítku s popisem.
 • Vedení provozní, daňové a účetní evidence.

 

Odborné znalosti

 • Geotyzika
 • Geologie
 • Hydrogeologie

 


Odborné dovednosti

 • Jednání s klientem.
 • Orientace v terénu a mapách.
 • Zpracování geologicko-průzkumných prací a stanovení plánu práce.
 • Ekonomické vyhodnocení projektu.
 • Geologické zjištění tektonických linií.
 • Geologické zjištění míst nevhodných pro dlouhodobý pobyt lidí i zvířat.
 • Vyhledání pramenů vody a podzemních toků.
 • Geologické zjištění dutin ohrožujících stavební práce nebo dopravu.
 • Vypracování závěrečné zpravy a finálních grafických a jiných výstupů.

 

Podrobný popis typové pozice proutkař najdete na webových stránkách www.cepes.cz (odborné služby, proutkař) nebo národní soustava povolání, katalog, kategorie CZ-ISCO, služby provozní a osobní, proutkař


Tyto služby v rámci činnosti naší firmy poskytuje Stanislav Tůma:

OBORY SLUŽEB:

 1. VYHLEDÁNÍ VODNÍHO ZDROJE

 2. VYHLEDÁNÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN NA POZEMKU, V DOMĚ Čl BYTĚ

 

CENÍK SLUŽBY:

300 Kč/hod. + přepravní náklady (v Praze nejsou účtovány)

Design a webmaster: eblu
Všechna práva vyhrazena. S-rank Valid XHTML 1.1