Logo Geoaktiv s.r.o.

Inženýrsko geologický průzkum

Rozsah a náročnost uváděných průzkumů jsou určovány podle individuálního požadavku investora popř. projektanta.

Inženýrsko geologický průzkum pro stavby

Inženýrsko geologický průzkum předem odhalí rizika, která mohou ohrozit Váš nový dům a jeho budoucí obyvatele. Stavebníkům nových domů, obytných areálů apod. nabízíme:

1. Geologický průzkum
Garantuje podklady pro statika. Je nezbytný ve svažitých terénech, v místech rovinatých, kde kolísá hladina spodní vody a všude, kde hrozí nerovnoměrné sedání základů stavby, např. na navážkách. Přesný statický výpočet Vám umožní ušetřit až 60% nákladů na základy domu správnou volbou typu základu a síly základové desky. Cena průzkumu je vždy nižší než vícenáklady na zbytečný beton v základech. Proto se zodpovědný projektant a statik bez kvalitního geol. průzkumu neobejde.

2. Radonový průzkum
Požadován prakticky pro všechny obytné stavby.
Realizován je v technických pracech geol. průzkumu (sondy, vrty). Určí jaký způsob ochrany domu proti radonu je třeba zvolit. Důležitý pro zdraví budoucích obyvatel.

3. Hydrogeologický průzkum
Realizovaný v rámci geol. průzkumu. Odpoví na otázku, zda podzemní voda může či nemůže ovlivnit základy stavby. V jaké hloubce a množství se nachází a zda je využitelná a nebo, zda propustnost zemin umožní realizovat vsakovací vrty - poradíme kam s dešťovou vodou.

4. Biolokační průzkum
Lokalizuje v ploše základů geopatogenní zóny, které mohou trvale negativně ovlivňovat zdraví obyvatel domu. Ve fázi přípravy stavby lze základy domu posunout o několik metrů a toto nebezpečí vyloučit - dům by měl být nejen pevný, ale i zdravý.


Proč je toto všechno tak důležité?
Určitě chcete postavit dům s pevnými základy a na zdravém podloží. Určitě nechcete, aby Váš život v něm byl od počátku ohrožován. Navíc zajisté chcete také ušetřit náklady při jeho stavbě.Speciální inženýrsko geologické průzkumy

Jedná se o průzkumy, které zpracováváme pro obce a investory větších územních celků. Příkladem mohou být:

  • inženýrsko geologické mapy v měřítku shodném s územním plánem
  • průzkumy tras liniových staveb (vodovody, telekomunikační vedení, silnice)
  • průzkumy pro posouzení stability svahů a budov s návrhy na opatření
  • geotechnické posouzení povrchových důlních děl
  • vrtný průzkum pro zajištění vodních zdrojů

 

 
Design a webmaster: eblu
Všechna práva vyhrazena. S-rank Valid XHTML 1.1