Logo Geoaktiv s.r.o.

Průzkum ložiskově geologický

Pro těžební organizace zajišťujeme vše od prvních informativních kroků přes průzkum, povolení pro těžbu, deponie, jednání s úřady, dohled nad těžbou, uzavření ložiska a jeho rekultivaci.


Geologie a průzkum

 • získání geologických, ekonomických, technologických a provozně ekonomických informací o potenciálním ložisku
 • vypracování geologických rešerší, čímž ušetříte náklady při průzkumu, koupi a prodeji ložiska nebo suroviny
 • vyhledání vhodné plochy pro průzkum a vyhledání vhodného ložiska
 • vedení vrtného průzkumu a sondáže pro získání podrobných informací o ložisku
 • geologické zprávy
 • zpracování návrhu povolení pro geologický průzkum, zabezpečení souhlasu vlastníků pozemků i státní správy i s případnou budoucí těžbou
 • projekce, sledování a vyhodnocení průzkumných prací
 • pomůžeme, eventuálně za Vás povedeme jednání na ministerstvu průmyslu, ministerstvu životního prostředí a báňském úřadu
 • na základě výsledků vrtného průzkumu a laboratorního vyhodnocení vypracujeme přehled ložiskových poměrů a informace
  o vhodnosti materiálu jako průmyslové suroviny
 • navrhneme nejvhodnější těžební a úpravárenskou techniku


Projekční činnost

 • zajistíme projekci průzkumných prací a povrchové těžební činnosti
 • vyhodnotíme průzkum a připravíme jeho výsledky k využití
 • vyhledáme vhodné plochy pro skládky průmyslového odpadu včetně návrhu na zabezpečení
 • pomůžeme nalézt odbyt pro suroviny
 • připravíme kompletní projekty těžby (plán využívání ložiska, POPD, plán rekultivace a sanace)
 • vypracujeme bezpečnostní a havarijní plány a směrnice v souladu se zákonnými předpisy


 

 

 

Dokumentace odkryvu
- čeřiny na ordovických břidlicích v Loděnici u Berouna

 

 

 

Ložiskově geologiclý průzkum provádíme mj. pro všechny druhy stavebních hmot

Design a webmaster: eblu
Všechna práva vyhrazena. S-rank Valid XHTML 1.1