Logo Geoaktiv s.r.o.

Odpadové hospodářství, sanace a rekultivace, skládky

Firma zajišťuje geologické posouzení vybrané lokality pro založení skládky včetně výběru vhodného minerálního těsnění a jeho aplikace na dané lokalitě, posouzení míst starých skládek a zpracování návrhu ne jejich sanaci.

Ve vazbě na povrchovou báňskou činnost pak posuzujeme vhodnost využití odpadů z těžby pro sanaci a rekultivaci např. skládek nebo pro jiné využití v průmyslu a zemědělství. Předmětem naší činnosti je také vyhledávání a využití vytěžených prostor po povrchové těžbě pro skládkování.

Pro investora v oblasti skládkování je firma schopna zpracovat analýzu vybraného regionu a navrhnout optimální místo pro založení skládky, včetně analýzy střetů zájmu.

Kromě průzkumné a projekční činnosti je firma schopna zajistit i fyzicky sanaci a rekultivaci menších skládek (disponujeme oprávněním pro nakládání s odpady) včetně zemních prací.

Firma provozuje zařízení na využívání odpadů s kapacitou 85 tis. m3 k ukládce inertních odpadů v Bělči u Karlštejna.

 

Sanace černé skládky (Praha - Veleslavín)

 

Design a webmaster: eblu
Všechna práva vyhrazena. S-rank Valid XHTML 1.1