Logo Geoaktiv s.r.o.

Ostatní služby

Služby realitní kanceláře se zaměřením na využití geol. potenciálu pozemků dle záměru investora

Pro těžební organizace:

 • Zajištění možnosti těžby konkrétní nerostné suroviny ve vybraném regionu ČR
 • Získávání vybrané suroviny pro tuzemskou spotřebu nebo export
 • Průzkum trhu a konkurenčního prostředí
 • Uzavírání příslušných smluv na základě smlouvy mandátní

Pro jiné investory:

 • Pomoc při vyhledávání lokalit pro investiční činnost - průmyslová a bytová výstavba, zemědělství
 • Identifikace a případné řešení střetů zájmů
 • Uzavírání příslušných smluv na základě smlouvy mandátní


Informatika a investiční poradenství

 • Dodáme informace o ložiskách k prodeji
 • Vypracujeme studie využitelnosti ložiska
 • Vyhledáme vhodného investora nebo partnera pro Vaše těžební záměry
 • Vybereme vhodné prognózní plochy, rezervy nebo ložiska požadované suroviny pro investici
 • Sestavíme předpokládaný rozpočet, odhad rentability a návratnost investic
 • Doporučení nebo nedoporučení koupě, posudky


Marketing

 • Analýza zdrojů a situace na trhu
 • Zjištění vývojové tendence pro surovinu a pro region
 • Vyhledání odbytu pro surovinu
Design a webmaster: eblu
Všechna práva vyhrazena. S-rank Valid XHTML 1.1