Logo Geoaktiv s.r.o.

Reference

Inženýrsko geologický průzkum

 • průzkum pro stavbu nové budovy banky v Novém Boru
 • průzkum pro rezidenční čtvrť v Podbabě pro italskou firmu ICKM
 • průzkumy pro výstavbu stožárů GSM - pro 50 objektů v l. 2009-10, průzkum pokračuje
 • průzkum pro čističku odpadních vod v Kladně
 • průzkum pro stavbu protlaku plynového potrubí pod řekou Litavkou v Králově Dvoře u Berouna
 • desítky drobných průzkumů pro rodinné domy, přístavby průmyslových objektů a škol


Ložisková geologie

 • zajištění základních surovin pro keramickou výrobu LB MINERALS s.r.o. (dříve Rakovnické keramické závody) - od roku 1992
 • průzkumy ložisek štěrkopísků - italská firma  BAKOVÁ I. CAVA, ICKM a.s. a další


Báňské služby

 • zabezpečení celého hornického cyklu, t.č. v pěti povrchových lomech firmy LB MINERALS s.r.o.


Ekologicky orientované činnosti

 • sanace staré obecní skládky (obec Vysoký Újezd u Berouna)
 • sanace skládky na Střešovických skalách (Magistrát hl. m. Prahy)
 • sanační zásahy při sesuvech a řícení skalních svahů (Barrandova skála - Vyskočilka, Magistrát hl. m. Prahy)
 • revizní prohlídky skalních stěn
 • dokumentace a zpřístupnění jeskyní a starých důlních děl (Praha - Prosek, Šárka aj.)


Geodetické práce

 • plošné mapování - inž. geol. mapa pro sídlištní komplex a golfové hřiště nedaleko Karlštejna
 • geodetické práce na dálničním úseku Mladá Boleslav - Turnov (pro firmu Strabag) a u Ústí nad Labem (pro CVR Praha)
   
Design a webmaster: eblu
Všechna práva vyhrazena. S-rank Valid XHTML 1.1